Kodarklubben Åland

Behandling av personuppgifter

Kodarklubben rf (hädanefter ”Kodarklubben”) hanterar nedanstående personuppgifter i anslutning till kursverksamhet samt medlemsregister. Syftet med registren är att kunna kommunicera med föreningens medlemmar samt kontaktpersoner/vårdnadshavare för kursdeltagare inför och under kurs. Personuppgifter som rör kursdeltagare eller intresserade av kurs som slutar vid pågående kurs i förtid eller tackar nej till plats tas bort om inget annat önskas (exempel på när person- eller kontaktuppgifter kan behållas är bland annat då deltagare avbryter kurs på grund av sjukdom men önskar gå vid senare kurstillfälle och därför vill få fortsatt kommunikation från Kodarklubben).

I enlighet med GDPR-lagstiftningen har du rätt att begära ut en kopia av den information som Kodarklubben registerför om dig, detta gör du genom att skicka ett e-brev till medlemsansvarig@kodarklubben.ax. Du har också rätt att kräva att Kodarklubben raderar alla de person- eller kontaktuppgifter som Kodarklubben registerför gällande dig eller en kursdeltagare för vilken du är målsman. Detta gör du på samma sätt genom att kontakta medlemsansvarige på ovanstående adress.

1 Uppgifter om medlemmar

 • Namn
 • (Födelseår) *
 • (Hemkommun) *
 • Kontaktperson (3)

2 Uppgifter om kursdeltagare

 • Medlem (1) * eller Namn (om ej medlem)
 • Kontaktperson (3)
 • Kurs
 • Uppgift om betald kursavgift

3 Uppgifter om kontaktpersoner

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

(*) Registerförs i de fall uppgiften är relevant för medlemmen eller kursdeltagaren samt uppgiften har lämnats.

Lämna en kommentar