Kodarklubben Åland

Om oss

Vårt syfte vill vi uppfylla genom

 • att ordna programmeringskurser, evenemang, föreläsningar
 • genom att sprida information via sociala medier om litteratur och
  andra och evenemang som ordnas på detta tema
 • upprätthålla ett socialt nätverk bland de intresserade barnen och ungdomarna
 • folkbildning av föräldrar och andra vuxna om programmeringens betydelse

Historia

 • Kodarklubben rf grundades i September 2017 av sex engagerade föräldrar
 • Dryga 50 föräldrar anmälde intresse för sina barn inför den första kursen som började i Oktober 2017
 • Den första kursen var fullsatt på 15 minuter från att anmälan öppnades
 • 25 barn i åldrarna 7-16 år gick den första kursen under hösten 2017 med Mauritz Nilsson, Lucas Pentinsaari och Charlotta Solax som ledare
 • I december 2017 ordnade föreningen en välbesökt minimässa
 • Kodarklubben deltog under Dialog mässan i Februari 2018 och höll fortsättningskurser under våren
 • Sommaren 2018 ordnades det första sommarlägret på Smart park i Eckerö, vilket följdes upp med ett läger på Folkhögskolan i Finström 2019 och ytterligare ett läger ordnas 2020
 • Våren 2019 inleddes samarbete med Jonny Björkström på robotworkshop.fi och tillsammans har vi rodnat flertalet kurser med olika teman
 • Hösten 2019 tävlade laget Många Mandariner i First Lego leauge första gången och gick till skandinavisk final i Roskilde genom att vinna deltävligen i Botkyrka
 • Våren 2020 skrev vi avtal för vår egen lokal.