Kodarklubben Åland

Lagledarutbildning First Lego League

Kursen hålls måndag och tisdag kl 17-21 den 12-13 juni samt den 7-8 augusti på Kodarklubbens lokaler på Karlbergsvägen 12. Kursen är inriktad mot de som ska vara lagledare i vår kommande First Lego Leauge tävling. Kursen lär ut grunder i hur man programmerar en lego robot men går även in för att lära ut konceptet till våra kommande lagledare

Kursen är gratis för lagledare, om man vill delta i kursen men inte kommer att ställa upp som lagledare i höst faktureras en kursavgift på 35 euro.

Anmälan via länkarna

Lagledarutbildning 1 12-13 juni

Lagledarutbildning 2 7-8 augusti