Kodarklubben Åland

Kurs i LEGO® Education SPIKE™ Essential

På denna kurs får de yngre barnen pröva på att programmera en talande papperskorg som
mumsar i sig skräp-”Skräpätande Monster”, bygga ett larm för campingturen – ”Djurlarm”
och massor av fler roliga aktiviteter!

Det är ett lekfullt sätt att komma i gång med sin programmering som vi dels gör i
ikonblockprogrammering för att dag två gå i gång med Scratch programmering.

Konceptet LEGO® Education SPIKE™ Essential innehåller en hub, motorer, LED-matris och en
färgsensor. Programmering görs i SPIKE™ App. På kursen kommer barnen att få pröva på
aktiviteter som är kopplade till målen i både den svenska och åländska läroplanen. Vi gör
skolarbete på fritiden med andra ord! Det skall vara kul att uppfylla målen i skolan tycker
kursledare Henrik Sjödin.

Kursen hålls torsdagen den 19.10 kl.9-14 och fredagen 20.10 kl. 9-14 på Kodarklubbens lokal,
Karlbergsvägen 12. Ledare är Henrik Sjödin från FIRST Scandinavia Partner. Henrik kommer
från Stockholm och är legitimerad lärare och har undervisat i 15 år. Han är också
civilingenjör. Till vardags arbetar han som lärarutbildare med fokus på LEGO Educations
material. Han driver också på sin fritid en robotklubb med fokus på FIRST LEGO League.
Henrik har arbetat på LEGO i Danmark och har varit med under utveckling av SPIKE
koncepten. Han brinner verkligen för att barn skall få bästa möjliga förutsättningar för att få
pröva om programmering kan vara något för dem. Det har aldrig varit enklare att komma
igång med programmering! LEGO SPIKE Essential är ett fantastiskt verktyg att starta med.

Deltagare bör ha egen försäkring och behöver ta med en matlåda. Vi bjuder på frukt till
mellanmål.

Detaljinfo
Målgrupp: Barn i åldern 6-10 år.
Förkunskaper: Inga! Bra om man har kommit igång med sin läsning men vi hjälper alla som
inte riktigt ”knäckt” läskoden.
Får föräldrar vara med? Vi upplever att det är lugnast att barnen bara förhåller sig till
kursledaren. Så i utgångspunkt är föräldrar inte med. Men det är mindre barn vi pratar om så
känner barnen osäkerhet för uppstarten så sitter föräldrar med i början med målet att de
drar sig tillbaka i angränsande lokal när tryggheten infunnit sig.
Pris: 50€ för Kodarklubbens medlemmar, 57€ för övriga

Tips!

Planera in ett besök på LEGO Festival of Play 3-5 November på Friends Arena i Stockholm.
Där finns allt man kan tänka sig i LEGO väg. Henrik är på plats och visar storasystern till SPIKE
Essential som heter SPIKE Prime. Man får där pröva att programmera även detta
storasysterkoncept