Kodarklubben Åland

Grundkurs för tjejer

Programmering är roligt för alla. Nu ordnar vi en kurs för tjejer som vi hoppas ska väcka ett större intresse. På denna kurs lär sig deltagarna på ett roligt, kreativt och utmanande sätt grunderna i robotprogrammering med LEGO Mindstorms EV3.

Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block, fäster motorer och sensorer. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter . Tjejerna jobbar i par eller grupper under dagen och kursen slutar med en finaluppgift där de får visa vad de lärt sig under dagen och testa sina robotar.

Kursen hålls 5 januari kl 09.00-17.00 på Kodarklubbens lokal, Karlbergsvägen 12. Ledare är Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Deltagare bör ha egen försäkring och behöver ta med en lunchlåda.

Kursen passar tjejer i åldern 9 och uppåt.

Priset är 38 euro för medlemmar och 45 euro för övriga