Kodarklubben Åland

Gör ditt eget kretskort

Helgen den 30-31 oktober kommer Alexander Lindberg att hålla en kurs i att göra sitt eget kretskort samt att programmera det ihop med en Rasberry Pi.

Kursavgiften är högre än vanligt eftersom deltagarna får ta med sig både Rasberry’n och kretskortet hem sen. Det är alltså en två-stegs kurs som riktar sig till äldre barn (från årskurs sju och uppåt) eftersom de förekommer både borrning, etsning, lödning och farliga vätskor och endast fem barn kommer att få plats på kursen för att säkerheten ska kunna följas. Däremot kan ytterligare en kurs arrangeras senare i höst ifall intresset är stort.

För att få gå den här kursen förutsätter vi att barnet har egen försäkring och att föräldern som anmäler barnet har läst följande text före man skickar in anmälan:
Under kursen hanterar man heta saker som lätt kan ge en mild brännskada om man har svårt att koncentrera sig, vätskor som kan orsaka irritation, förgiftning eller lätta frätskador om man ”uppsåtligen” gör något dumt med dom. Vi tar säkerhet på högsta allvar och tillhandahåller all nödvändig skyddsutrustning, men förutsätter att medverkande i kursen ändå uppvisar lyhördhet och mognad nog att följa instruktioner som garanterar egen och övriga kursdeltagares hälsa och välbefinnande.

Kursen sker på Karlbergsvägen 12 i Mariehamn mellan klockan 13:00- c:a 17:00 både lördag och söndag 30-31 oktober. Kodarklubben bjuder på frukt och yoghurt till mellanmål.
Kostnad per deltagare: 140 € eller 120 € om man är medlem i Kodarklubben (Då får man alltså en Rasberry Pi 4 med på köpet.)