Kodarklubben Åland

AFK kurs September 2020

AFK – Introduktion till programmering och digitalt tänkande

Hur tänker en dator? Vad är ett program? Du har kanske hört att alla kommandon i en dator fungerar med 1 och 0? Klarar du av att tänka som en robot?

Under denna workshop lär vi oss tänka som datorer och robotar, vi arbetar med AFK (away from keyboard) övningar och programmerar varandra. Vi programmerar senare också Hubert, en robotmus så att han kan komma till osten.

Kursen hålls 2 och 3 september kl 18.00-20.00 på Kodarklubbens lokal, Karlbergsvägen 12. Ledare är Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Deltagare bör ha egen försäkring.

Kursen passar barn från 6-8 år. Pedagoger är välkomna med

Priset är 15 euro för medlemmar och 25 euro för övriga